Feriepenger – Slik fungerer det

krradminUncategorized

Feriepenger slik fungerer det

Feriepenger er en lovpålagt rettighet i Norge, og er penger du tjener opp året før du tar ut ferie. Disse pengene skal sikre at du har en inntekt også i ferien.

Feriepenger beregnes som en prosentandel av lønnen du har tjent i løpet av kalenderåret. Ved lovbestemt ferie (4 uker +1 dag) er satsen 10,2%. Ved avtalefestet ferie (5uker) beregnes 12%. Tillegg ved ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60år er 2,3%.

Feriepenger opptjenes fra 1. januar til 31. desember hvert år. Dette kalles opptjeningsåret. Utbetalingen skjer året etter opptjeningsåret.

Hovedregelen er at feriepengene skal betales ut når ferien avvikles, men utbetales vanligvis i juni. Arbeidsgiver er pliktig til å utbetale feriepengene senest en uke før ferien starter.

Vi i Kjederegnskap og Rådgivning AS har mange års erfaring med lønn og det er et av oppdragene vi utfører for våre kunder. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker bistand til din bedrift.